Phân biệt các động từ khuyết thiếu can, could, may, might

Trang chủ / Ngoại Ngữ / Phân biệt các động từ khuyết thiếu can, could, may, might

Rất nhiều người học tiếng Anh vẫn còn chưa bị nhầm lẫn giữa các động từ khuyết thiếu can, could, may, might. Vì vậy, hôm nay bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về cách sử dụng của từng động từ quyết thiếu nêu trên.

Can could might may

Ý nghĩa và cách dùng CAN

CAN diễn tả khả năng về tinh thần hoặc tài năng

Trong trường hợp này “can” thường được dịch là biết:

ex: I can speak English (Tôi biết nói tiếng Anh)

      Can you swim? (Bạn có biết bơi không?)

CAN diễn tả khả năng về thể xác, sức lực hoặc sự việc có thể xảy ra

  • He can lift this heavy stone (Anh ấy có thể nhấc được tảng đá nặng này)

  • Dreadful accidents can happen in coal-mines (Những tai nạn khủng khiếp có thể xảy ra dưới hầm mỏ than)

CAN cũng diễn tả “sự cho phép”

Trong trường hợp này, chúng ta cũng có thể dùng “may” để thay thế. Tuy nhiên, “may” hầu như chỉ được sử dụng trong văn nói để mang lại sắc thái nghĩa thân mật hơn.

ex: Can I borrow your money? (Bạn có thể cho tôi mượn chút tiền được không?)

      You can go out (Bạn có thể đi ra ngoài)

Chú ý: 

  • Ta cũng có thể thay “can” bằng “be able to” trong trường hợp mang nghĩa là “khả năng” và “có thể”.

ex: I can speak English

  • I am able to speak English

  • Trong các thì hiện tại hoàn thành và thì tương lai thì chúng ta bắt buộc phải dùng “be able to” vì “can” không có thì ấy.

ex: You will be able to speak English (bạn sẽ có thể nói được tiếng Anh)

Ý nghĩa và cách dùng COULD

COULD là hình thức thì quá khứ đơn của “can”

ex: I learned as much as I could (Tôi học nhiều hết sức có thể)

      He said that we could go (Anh ấy nói rằng chúng tôi có thể đi)

COULD cũng có nghĩa là “có thể” ở hiện tại 

ex: Don’t do that! It is very dangerous, you could easily kill yourself.

      Đừng làm thế! Nguy hiểm lắm, bạn có thể sẽ tự giết chết mình đấy.

COULD có thể thay thế cho “can” với nghĩa hiện tại hoặc tương lai trong những câu hỏi xin phép (trong câu trả lời, có thể dùng “can” hay “could”)

ex: Could I come in late tomorrow night? (Tối mai tôi có thể đến muộn được không?)

      Yes, you can/could (Được)

COULD có thể dùng thay cho “should be able” hoặc “would be able” với nghĩa hiện tại trong những câu giả định

ex: If you tried, you could do it (Nếu bạn cố gắng, bạn có thể làm được)

      If I had a lot money, I could buy a car (Nếu tôi có nhiều tiền, tôi có thể mua xe ô tô)

Chú ý: “Could” hay được dùng trong các câu hỏi giả định mà mệnh đề “if” không đặt rõ ra.

ex: He is very rich, he could buy the whole street (if he wished)

      Anh ấy rất giàu, anh ấy có thể mua được cả dãy phố (nếu anh ấy muốn)

Ý nghĩa và cách dùng MAY và MIGHT

Dùng MAY để diễn tả sự cho phép ở hiện tại cũng như ở tương lai

ex: You may you out tomorrow (Ngày mai bạn sẽ được phép đi ra ngoài)

Chú ý: Khi mở đầu mẫu câu xin phép ta nên dùng “Might I…” sẽ lịch sự hơn cách nói “May I…”.

ex: Might I use your laptop? (Tôi có thể sử dụng máy tính của bạn được không?)

Dùng MAY hoặc MIGHT để diễn tả sự nghi ngờ ở hiện tại cũng như ở tương lai

ex: He may come today (Có lẽ hôm nay anh ấy tới)

      He might come tomorrow (Có lẽ ngày mai anh ấy tới)

Chú ý:

  • Dùng “might” thay cho “may” khi muốn nhấn mạnh một mối nghi ngờ.

ex: He might come tomorrow => được hiểu là ngày mai anh ấy có thể đến nhưng cũng có thể không đến

  • Không dùng “may/ might” ở thể nghi vấn để diễn tả sự nghi ngờ. Thay vào đó, ta nên dùng cách nói: “Do you think + future tense” hoặc “Is he likely + to infinitive”

Ví dụ, thay vì nói: May he arrive before dark?

Ta phải nói: Do you think that she will come before dark? (Cô ấy có thể tới đây trước khi trời tối không)

Dùng MIGHT để diễn tả sự đòi hỏi

ex: You might tell me the truth (Bạn phải nói với tôi sự thật)

Đối với những câu đòi hỏi thân mật, ta có thể thay “might” bằng cách đặt “will you” sau mệnh đề

ex: Tell me the truth, will you! (Kể cho tôi sự thật nhé)

Dùng MAY trong những lời chúc

ex: May you live forever (Chúc ông trường thọ)

Trên đây là toàn bộ ý nghĩa và cách dùng của các động từ khuyết thiếu can, could, may, might. Hy vọng, qua bài viết này các bạn đã biết cách phân biệt can, could, may, might và các ngữ cảnh sử dụng của chúng.

>> Xem thêm: