Câu mệnh lệnh trong tiếng Anh và cách sử dụng câu mệnh lệnh

Trang chủ / Ngoại Ngữ / Câu mệnh lệnh trong tiếng Anh và cách sử dụng câu mệnh lệnh

Câu mệnh lệnh là mẫu câu được sử dụng khá nhiều, đặc biệt là trong các tình huống giao tiếp. Vậy, để tìm hiểu câu mệnh lệnh trong tiếng Anh có đặc điểm gì và nó được sử dụng như thế nào, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Tìm hiểu về câu mệnh lệnh trong tiếng Anh

Tìm hiểu về câu mệnh lệnh trong tiếng Anh

Imperative clause hay còn được gọi là câu mệnh lệnh trong tiếng Anh là một mẫu câu được dùng phổ biến khi muốn ra lệnh hoặc cầu khiến, nhờ vả người khác làm giúp mình việc gì hay không được làm một việc gì đó. Thông thường câu mệnh lệnh được lược bỏ bớt chủ ngữ và người nghe ngầm hiểu đối tượng được nhắc đến là mình (you). Để tăng phần lịch sự cho câu nói, người nói thường thêm “please” vào sau câu mệnh lệnh, câu mệnh lệnh kết thúc bằng dấu chấm than.

Câu mệnh lệnh trong tiếng Anh được chia thành câu mệnh lệnh trực tiếp và câu mệnh lệnh gián tiếp.

Câu mệnh lệnh khẳng định và câu mệnh lệnh phủ định

Câu mệnh lệnh khẳng định

Câu mệnh lệnh khẳng định trong tiếng Anh (positive order) được dịch sang tiếng Việt có nghĩa là: hãy làm gì đó. Cách sử dụng câu mệnh lệnh khẳng định rất đơn giản, người nói chỉ cần dùng động từ ở dạng nguyên mẫu (verb infinitive)

ex: Work! (hãy làm việc đi!)

       Go away! (Hãy đi đi!)

        Listen! (Hãy lắng nghe!)

Câu mệnh lệnh phủ định

Câu mệnh lệnh phủ định trong tiếng Anh (negative order) được dịch sang tiếng Việt có nghĩa là: Đừng làm gì đó. Cách sử dụng tương tự như câu mệnh lệnh khẳng định nhưng thêm “Don’t” vào trước.

ex: Don’t work! (Đừng làm việc!)

      Don’t go away! (Đừng đi!)

      Don’t listen! (Đừng có nghe!)

Chú ý: khi muốn nói không bao giờ làm một việc gì đó ta dùng “never” trước động từ nguyên mẫu (verb infinitive)

ex: Never work! (Không bao giờ làm việc!)

      Never go away! (Không bao giờ đi!)

      Never listen! (Không bao giờ nghe!)

Câu mệnh lệnh hiểu theo nghĩa rộng

Nếu hiểu theo nghĩa dùng để ra lệnh thì câu mệnh lệnh chỉ có ngôi thứ hai ở thì hiện tại. Nhưng câu mệnh lệnh trong tiếng Anh cũng có ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba được sử dụng theo công thức sau:

     Let + (Pro) noun (Objective case) + Verb infinitive (không “to”)

ex: Let us go! (Chúng ta hãy đi đi!) => thường được viết tắt thành Let’s go

      Let him go! (Bảo anh ấy hãy đi đi!)

      Let them eat! (Bảo chúng nó hãy ăn đi!)

Câu mệnh lệnh ở ngôi thứ nhất và ngôi thứ 3 được đổi sang thể phủ định bằng cách thêm “not” trước động từ nguyên mẫu

ex: Let's not go! (Chúng ta đừng đi!)

      Let him not go! (Đừng để anh ấy đi!)

      Let them not smoke (Đừng để chúng nó hút thuốc)

Lưu ý:  Hình thức phủ định ở ngôi thứ ba rất ít khi được sử dụng. Thay vào đó, trong tiếng Anh người ta hay dùng Must + not + Verb infinitive để nhắc nhở hoặc ngăn cấm không cho ai làm gì.

Để thấy rõ hơn cách dùng này, chúng ta hãy thử so sánh các câu sau đây:

Thay vì: Let them not go

Người Anh thường nói: They must not go

Hay thay vì: Let him not go

Người Anh thường nói: He must not go

Câu mệnh lệnh trong tiếng Anh cũng có thể được dùng ở dạng nhấn mạnh (emphatic form)

Khi người nói nhấn mạnh sự ra lệnh của mình đối với người nghe hoặc khẩn thiết van nài người nghe giúp họ một việc gì đó thì cách nói của họ cũng có sự khác biệt so với câu mệnh lệnh thông thường.

Để thành lập câu mệnh lệnh ở dạng nhấn mạnh, ta mượn trợ động từ “do” đứng ở đầu câu.

ex: Do let’s go (Chúng ta hãy cứ đi đi!)

      Do come and help me! (Làm ơn hãy đến giúp tôi!)

      Do let him go away! (hãy để anh ấy đi đi!)

Khi trực tiếp ra lệnh, sai bảo hay cầu khiến ai giúp mình làm một việc gì đó, ta nên thêm từ “please” vào đầu hoặc cuối câu

Việc thêm từ “please” vào đầu hoặc cuối câu sẽ khiến lời nói trở nên lịch sự hơn, đồng thời người nghe cũng cảm thấy được tôn trọng cũng như sự khẩn thiết trong lời nói của người nhờ vả.

Ví dụ, thay vì nói luôn: Sit down!

Ta nên dùng: Please, sit down! hoặc sit down, please 

Có thể thấy, cả ba câu trên đều có nghĩa là ngồi xuống nhưng so với câu đầu thì hai câu sau có vẻ lịch sự và trang trọng hơn (có thể hiểu là mời ngồi xuống)

Như vậy, chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu xong phần ngữ pháp câu mệnh lệnh trong tiếng Anh. Đây là phần ngữ pháp khá đơn giản và được sử dụng nhiều trong giao tiếp nên hy vọng các bạn sẽ dễ dàng tiếp thu và vận dụng chính xác.

>> Xem thêm: