Những kỹ năng ra quyết định trong mọi vấn đề bạn nên biết

Trang chủ / Blog / Những kỹ năng ra quyết định trong mọi vấn đề bạn nên biết

Quyết định là một phần rất quan trọng trong cuộc sống cá nhân và ngoài môi trường làm việc. Người quyết định là người chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình, để có được một quyết định đúng đắn, bạn phải nắm rõ những kỹ năng ra quyết định.

1. Thế nào là quyết định?

Quyết định là việc lựa chọn, cân nhắc hai hay nhiều ý kiến hoặc phương án khác nhau. Nó phát sinh trong bất kỳ trường hợp nào từ việc giải quyết một vấn đề đến việc thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Trên lý thuyết, người ra quyết định phải thuộc cấp điều hành hay người chịu trách nhiệm công việc.

Cách học kỹ năng ra quyết định cho bản thân

Một quyết định là một sự lựa chọn lựa giữa nhiều khả năng và người quyết định là người chịu trách nhiệm thực hiện sự lựa chọn đó. Một quyết định có thể được thực hiện rất nhanh chóng nhưng thông thường người ra quyết định phải thực hiện một quy trình xác định, phân tích, đánh giá, chọn lựa và hoạch định.

Để đi đến một quyết định, bạn phải xác định được mục đích của công việc, danh sách các khả năng chọn lựa có thể có, chọn lựa giữa các khả năng và thực hiện chọn lựa đó. Các quyết định và quá trình đưa ra quyết định là nền tảng của mọi quy trình quản lý, cũng như trong cuộc sống hằng ngày.

2. Những kỹ năng ra quyết định

- Dự đoán tương lai:

Việc quyết định tùy thuộc vào việc dự đoán tương lai và giả định rằng các sự kiện sẽ đưa ra một chương trình hành động. Phát triển các phương pháp cải thiện tính chính xác cho bạn những dự đoán của riêng bạn và cách sử dụng những dự đoán của người khác để đạt kết quả tốt nhất.

Kiểm tra các dự đoán bằng trực giác và kinh nghiệm bản thân. Ví dụ, khi dự toán ngân sách, bạn sẽ nhìn lại chi phí và doanh thu năm trước và ước tính doanh thu, chi phí năm nay dựa vào phần tăng lên và giảm xuống theo dự đoán hoặc kinh nghiệm của bạn. Cách thứ 2 là làm ngược lại: dự kiến kết quả mong muốn, sau đó lên kế hoạch hành động cần thiết để đạt được mục tiêu.

Tương lai không giống hệt quá khứ, không thể tránh khỏi sai sót khi dự đoán. Hãy làm cho dự đoán của bạn tốt hơn bằng cách sử dụng “lý thuyết xác suất” để giảm đi yếu tố sai sót và đánh giá tính chắc chắn của một sự việc xảy ra.

- Sử dụng các mô hình:

Là người phải ra quyết định, bạn nên làm quen với “mô hình”, những bảng tính hay các đồ thị vẽ bằng máy tính. Sử dụng công cụ hữu ích này để kiểm tra các thay đổi, các mối liên hệ giữa các số liệu và dự đoán kết quả những thay đổi trong bất kỳ yếu tố nào.

Máy vi tính hay nhờ sự tư vấn bởi các kỹ thuật chuyên môn sẽ đem lại hiệu quả hơn hẳn những bảng tính đơn giản để nghiên cứu và minh họa những gì có thể xảy ra; hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Rèn luyện kỹ năng ra quyết định.

- Sử dụng chiến lược đảo ngược tình huống:

Những người ra quyết định có tầm nhìn rộng và chịu sự cân nhắc của nhiều ý kiến. Đừng bao giờ đưa ra quyết định vội vàng vì nó khó có thể thành công. Hãy đánh giá những rủi ro khi quyết định để từ đó xây dựng phương án an toàn để giảm thiểu rủi ro. Điều này giúp bạn tự tin vươn lên thành công hoặc thất bại với một mức độ an toàn tương đối.

- Đánh giá các hệ quả đối với nhân viên:

Khi đánh giá các ý tưởng để quyết định, hãy cân nhắc đến các khả năng xảy ra đối với nhân viên. Họ có thể cảm thấy không thoải mái về sự thay đổi sắp xảy ra nếu họ không được tham khảo ý kiến hay nếu bạn cần tuyển thêm người mới có những kỹ năng cần thiết để thực hiện quyết định của bạn.

Hầu hết, các quyết định nội bộ trong công ty sẽ ảnh hưởng đến nhân viên hiện tại. Một khi bạn quyết định, hãy xem xét số người cần thiết để chịu trách nhiệm thực hiện quyết định đó nhằm đạt được kết quả tối ưu.
  Các kỹ năng ra quyết định ở mọi tình huống trong cuộc sống là điều rất quan trọng cho bất kỳ ai. Hãy luôn đưa ra những quyết định đúng đắn và sáng suốt trong mọi trường hợp nhé!

>> Xem thêm: