Sự hoà hợp chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh bạn nên biết

Trang chủ / Ngoại Ngữ / Sự hoà hợp chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh bạn nên biết

Như chúng ta đã biết, cách chia động từ trong câu tiếng Anh phụ thuộc vào chủ ngữ đứng trước nó. Động từ quyết định cấu trúc ngữ pháp của một câu hoàn chỉnh. Để chia động đúng, chúng ta cần nắm chắc sự hoà hợp chủ ngữ và động từ.

Quy tắc chung về sự hòa hợp chủ ngữ và động từ

Quy tắc chung về sự hoà hợp chủ ngữ và động từ

Sự hoà hợp chủ ngữ và động từ chính là việc chia động từ dựa vào chủ ngữ đứng trước đó. Động từ tiếng Anh được chia khá đơn giản, thông thường mỗi thì chỉ có một cách chia động từ duy nhất cho tất cả các ngôi, dù là số ít hay số nhiều.

Tuy nhiên, quy tắc trên không được áp dụng cho các trường hợp sau:

Đối với động từ TO BE

Thì hiện tại đơn:

 • is: số ít

 • are: số nhiều

Thì quá khứ đơn:

 • was: số ít

 • were: số nhiều

Đối với động từ TO HAVE

Thì hiện tại đơn:

 • Have: số nhiều

 • Has: số ít 

Đối với các động từ thường

Thì hiện tại đơn:

 • Động từ nguyên mẫu (infinitive): số nhiều

 • Động từ nguyên mẫu (infinitive) + s/es: ngôi thứ ba số ít

 • Như vậy, động từ hoà hợp với chủ ngữ về và ngôi, cụ thể:

 • Chủ ngữ số ít + động từ số ít; chủ ngữ số nhiều + động từ số nhiều

      ex: One book is on the table (Một quyển sách ở trên bàn)

             Two books are on the table (Hai quyển sách ở trên bàn)

 • Nếu chủ ngữ là danh từ không đếm được thì động từ chia ở số ít

ex: A lot of rice is grown in Southeast Asia (Lúa được trồng rất nhiều ở khu vực Đông Nam Á)

Những trường hợp đặc biệt về sự hoà hợp chủ ngữ và động từ

Hai hay nhiều danh từ ở số ít được nối với nhau bằng “and” làm chủ ngữ cho động từ chia ở số nhiều

ex: The girl and her cat are here (Cô gái và con mèo của cô ấy ở đây)

The father and mother and the baby have gone away (Người bố, người mẹ và đứa trẻ đã đi xa rồi)

Nhưng nếu hai danh từ nối với nhau bằng “and” diễn tả một người, hoặc một vật thì động từ chia ở số ít.

ex: Whisky and soda is his favorite drink (Rượu whisky pha soda là đồ uống yêu thích của anh ấy)

The secretary and accountant of the company has just gone out (Người thư ký kiêm kế toán viên của hãng vừa đi khỏi)

Hai hay nhiều từ ở số ít nối với nhau bằng “as well as, with, or hoặc either…or hoặc neither…nor…” làm chủ ngữ cho động từ chia ở số ít

ex: The girl with her cat is here (Cô gái và con mèo của cô ấy ở đây)

Neither he nor her is wholly right (Chẳng phải anh ấy cũng chẳng phải cô ấy là người hoàn toàn có lý)

Đối với danh từ tập hợp: khi danh từ tập hợp đó được coi là toàn thể thì động từ được chia ở ngôi số ít: khi danh từ tập hợp đó được hiểu là nhiều phần tử hợp thành thì động từ sẽ được chia ở số nhiều

ex: The jury consists of twelve persons has just discussed the trial (Bồi thẩm đoàn gồm mười hai người vừa thảo luận về phiên tòa)

Ở câu trên, danh từ tập hợp “the jury consists of twelve persons” nghĩa là một bồi thẩm đoàn gồm mười hai người. Đây là một cụm danh từ mang nghĩa số ít nên động từ theo sau được chia theo số ít là “has” chứ không phải “have”.

The jury are having dinner together (Bồi thẩm đoàn đang dùng bữa tối cùng nhau)

Còn đối với câu trên, bản thân danh từ “the jury” – bồi thẩm đoàn, đã mang nghĩa số nhiều, chỉ chung cho một nhóm người xác định. Vì vậy, động từ theo sau cũng được chia ở dạng số nhiều là “have”.

Trong kiểu nói: There + to be (dịch là có…) thì động từ to be phải chia theo chủ ngữ thực theo sau

ex: There is a book on the table (Có một quyển sách ở trên bàn) => “a book” là danh từ số ít nên động từ to be được sử dụng ở đây ở dạng số ít “is”.

There are many books on the table (Có nhiều quyển sách ở trên bàn” => “many books” là danh từ số nhiều nên động từ to be được sử dụng ở dạng số nhiều “are”.

Bài viết đã tổng hợp và phân tích tất cả các trường hợp cần ghi nhớ về chủ đề ngữ pháp sự hoà hợp chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh. Đây không phải là một phần ngữ pháp khó nhưng lại tách thành nhiều trường hợp nên người học cần chú ý để tránh sử dụng nhầm lẫn.

>> Xem thêm: