Tài chính doanh nghiệp là gì và những đặc điểm của của nó

Trang chủ / Blog / Tài chính doanh nghiệp là gì và những đặc điểm của của nó

Với nền kinh tế hội nhập như hiện nay, các loại doanh nghiệp phát triển một cách đa dạng, phong phú. Khái niệm “tài chính doanh nghiệp” đang còn rất mới mẻ. Hãy cùng mình tìm hiểu kĩ hơn về khái niệm này nhé!

1. Khái niệm của Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là một phần của phân môn Tài chính, nó chuyên nghiên cứu về sự hình thành, phát triển và các đặc trưng của doanh nghiệp về lĩnh vực Tài chính. Tài chính doanh nghiệp mang trong mình  nhiệm vụ đó là tối đa hóa lợi nhuận của chủ sở hữu.

Tài chính doanh nghiệp là gì

Ngoài ra, tài chính doanh nghiệp còn là một hệ thống các quan hệ kinh tế chặt chẽ dưới hình thái những giá trị phát sinh trong quá trình tạo lập, điều hành và phân phối tài chính, vốn đầu tư, tiền thu hồi.

2. Đặc điểm của Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là một khâu cơ sở trong quá trình điều hành Tài chính nên có các đặc điểm cơ bản sau đây:

- Đầu tiên, nó gắn liền với các hoạt động kinh doanh, phát triển, phân phối,… của các doanh nghiệp. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp có nhiều quan hệ tài chính đa dạng, phức tạp phát sinh. Ví dụ như: mối quan hệ nộp, cấp giữa doanh nghiệp với nhà nước, giữa các doanh nghiệp với nhau, giữa cá nhân với doanh nghiệp, quan hệ thanh toán giữa các chủ thể khác nhau trong xã hội với doanh nghiệp.

- Thứ hai, là quá trình vận động của vốn tiền tệ. Sự vận động luân hồi của dòng tiền, sự vận động xoay tròn của vốn để đem về lợi nhuận tối đa.

- Thứ ba, các hoạt động của Tài chính doanh nghiệp luôn gắn liền và phục vụ cho các hoạt động sản xuất, phân phối thị trường, lưu động vốn, kinh doanh,… của doanh nghiệp.

- Thứ tư, hoạt động Tài chính doanh nghiệp luôn bị chi phối lợi nhuận tối đa nhiều hơn so với các hoạt động tài chính thuộc Nhà nước.

- Cuối cùng, đặc trưng cơ bản nhất của các hoạt động Tài chính doanh nghiệp là thường xuyên bị chi phối bởi các chủ thể sở hữu.

3. Vai trò của Tài chính doanh nghiệp trong các hoạt động tài chính

Hiện nay, đối với nền kinh tế trong nước Tài chính doanh nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng, góp phần chi phối, điều hành nền Tài chính. Cụ thể là những vai trò sau đây:

- Huy động và luôn luôn đảm bảo vốn cho hoạt động của các doanh nghiệp.

- Khi có Tài chính doanh nghiệp thì các doanh nghiệp sẽ đảm bảo và cân nhắc được các vấn đề đầu tư, xoay vòng vốn, huy động vốn,…

- Các cán bộ trong ngành Tài chính doanh nghiệp có thể đảm bảo được việc chọn các phương pháp và hình thức đầu tư thích hợp, huy động vốn đạt hiệu quả tối đa để đáp ứng các yêu cầu cần thiết của doanh nghiệp.

Tài chính doanh nghiệp là gì

- Ngoài ra, nó giúp kích thích và tạo động lực mạnh mẽ để các doanh nghiệp phát triển toàn diện, vững chắc.

- Giúp dễ dàng tổ chức và tiết kiệm vốn đầu tư hiệu quả nhất. Việc tiết kiệm được các khoản vốn đầu tư được coi là hoạt động quan trọng, là điều kiện để tồn tại của một doanh nghiệp tư nhân hiện nay.

- Giúp giám sát chặt chẽ các hoạt động sản xuất, phân phối, kinh doanh của doanh nghiệp trong nước.

- Xây dựng các kế hoạch về huy động vốn, đầu tư cho doanh nghiệp, khai thác nguồn vốn và đầu tư để sao cho hiệu quả và đem lại nguồn lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp.

4. Các công việc của Tài chính doanh nghiệp

- Công việc đầu tiên của ngành Tài chính doanh nghiệp là đọc các báo cáo tài chính: Các cán bộ tài chính phải đọc các số liệu thống kê, vốn đầu tư cho doanh nghiệp, bảng kê khai lợi nhuận và kê khai thô lỗ của doanh nghiệp.

- Tiếp theo, đó là lập ra các mục tiêu, chiến lược cho doanh nghiệp đó: đây là công việc quan trọng nhất, góp phần phát triển của một doanh nghiệp. Khi bắt đầu kinh doanh một sản phẩm mới, các doanh nghiệp sẽ giúp bạn trong việc nghiên cứu, phát triển và ghi lại các thông tin về vốn, nguồn hàng, giá nhập, giá bán,… để các doanh nghiệp có thể dễ dàng điều khiển được nguồn vốn.

Trên đây là một số thông tin chia sẻ của mình về Tài chính doanh nghiệp. Qua phần chia sẻ trên mong rằng sẽ giúp các bạn biết được nhiều thông tin về đặc điểm, vai trò cũng như những công việc xoay quanh ngành Tài chính doanh nghiệp nhé!

>> Xem thêm: